Opinie naszych zleceniodawców:

"Roboty zostały wykonane z należytą starannością i terminowo. Przy realizacji robót wykazano duży profesjonalizm, rzetelność i dobrą organizację wykonywanych robót. Informujemy, ze Firma Uslugowo-Budowlana NOWAKOWSCY jest Firmą godną polecenia innym kontrahentom."

Referencje (w formacie PDF):

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 S.A.- 15.10.2003
Remont przejazdów kolejowych w technologii płyt małogabarytowych typu Mirosław Ujski wraz z robotami drogowymi w obszarze przejazdu na terenie PKN ORLEN.
REFERENCJE PRK 7 - 2003 na ORLENIE.pdf
Adobe Acrobat Document 581.1 KB
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 S.A.- 19.01.2004
Modernizacje przejazdów kolejowych w technologii płyt małogabarytowych typu Mirosław Ujski wraz z robotami drogowymi na drogach dojazdowych do przejazdu. W ramach zadania: „MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ E-20"
REFERENCJE PRK 7 - 2003.pdf
Adobe Acrobat Document 590.4 KB
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 S.A.- 21.12.2004
Modernizacje przejazdów kolejowych w technologii płyt małogabarytowych typu Mirosław Ujski wraz z robotami drogowymi na drogach dojazdowych do przejazdu. W ramach zadania: „MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ E-20"
REFERENCJE PRK 7 - 2004.pdf
Adobe Acrobat Document 589.1 KB
HENCZKE Budownictwo - 15.06.2007
"Budowa Wytwórni Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych we Wrocławiu" obejmująca: montaż nowych torowisk wraz z robotami odwodnieniowymi, montaż rozjazdów kolejowych i kozłów oporowych.
REFERENCJE Henczke 2007.pdf
Adobe Acrobat Document 539.4 KB
CNH Polska Sp. z o.o. - 21.03.2008
Kompleksowy remont torowiska wraz z robotami drogowymi na terenie doku załadunkowego CNH Polska.
FIAT GROUP / Agricultural and Construction Equipment
REFERENCJE CNH 2008.pdf
Adobe Acrobat Document 460.0 KB
ORLEN KolTrans - 10.12.2008
Prace przy remoncie torów i rozjazdów na terenie bocznicy kolejowej PKN ORLEN w Płocku. W zakresie robót firma dokonywała wymiany kompletnych rozjazdów, części stalowych wraz z podrozjazdnicami i podsypką. Przebudowywała
tory montując je według najnowszych technologii.
REFERENCJE KolTrans 2008.pdf
Adobe Acrobat Document 567.5 KB
ORLEN KolTrans - 15.01.2008
Prace związane z odtworzeniem sieci odwodnienia torów zlokalizowanych na terenie Wydziału Nalewu, dzierżawionych od PKN ORLEN S.A.
REFERENCJE KolTrans 2008 - Odwodnienie.
Adobe Acrobat Document 517.1 KB
ORLEN KolTrans - 11.03.2008
Prace związane z budową parkingu przy bramie nr 6, na terenie należącym do PKN ORLEN S.A.
REFERENCJE KolTrans 2008 - Parking.pdf
Adobe Acrobat Document 503.2 KB
ORLEN KolTrans - współpraca w latach 2007-2012 - 12.09.2012
Wykonywanie prac przy remoncie torów, rozjazdów i przejazdów
kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej PKN Orlen w Płocku. W zakresie robot firma dokonywała wymiany kompletnych rozjazdów,części stalowych wraz z podrozjazdnicami i podsypką. Przebudowywała tory montując je według najnowszych technologii. Wykonywała rozbiórki i montaż płyt nawierzchniowych typu Strail, Mirosław Ujski i CBP na przejazdach kolejowo-drogowych.
REFERENCJE KolTrans 2007-2012.pdf
Adobe Acrobat Document 699.8 KB
TRAKCJA-TILTRA S.A. - 13.11.2012
Wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej do peronów na Stacji Kolejowej w Skierniewicach
REFERENCJE Trakcja -Tiltra 2008.pdf
Adobe Acrobat Document 452.7 KB
TRAKCJA-TILTRA S.A. - 13.11.2012
Kompleksowa modernizacja przejazdów kolejowych w technologii płyt małogabarytowych typu Mirosław Ujski oraz płyt wielkogabarytowych CBP wraz z robotami drogowymi na drogach dojazdowych w obszarze przejazdu.
REFERENCJE Trakcja -Tiltra 2009-2010.pd
Adobe Acrobat Document 545.0 KB
TRAKCJA-TILTRA S.A. - 13.11.2012
Roboty rozbiórkowe rampy kolejowej, modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego w technologii płyt wielkogabarytowych CBP wraz z robotami drogowymi na drogach dojazdowych w obszarze przejazdu.
REFERENCJE Trakcja -Tiltra 2010-2012.pd
Adobe Acrobat Document 521.0 KB
TRAKCJA-TILTRA S.A. - 13.11.2012
Kompleksowa modernizacja przejazdów kolejowych w technologii płyt małogabarytowych typu Mirosław Ujski oraz płyt wielkogabarytowych CBP wraz z robotami drogowymi na drogach dojazdowych w obszarze przejazdu.
REFERENCJE Trakcja -Tiltra 2011-2012.pd
Adobe Acrobat Document 529.4 KB
PARTNER Firma Budowlana Sp. z o.o. - 14.11.2012
Kompleksowe wykonanie robót rozbiórkowych oraz ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową przed budynkiem dworca kolejowego i Tk Telekom w Działdowie w ramach zadania: "Przebudowa dworca kolejowego w Działdowie".
REFERENCJE PARTNER - 2012.pdf
Adobe Acrobat Document 768.3 KB
List referencyjny - ORLEN KolTrans 2013
Prace przy remoncie rozjazdów kolejowych na terenie bocznicy kolejowej PKN ORLEN S.A. w Płocku.
W zakresie robót firma dokonywała wymiany części stalowych rozjazdów wraz z podrozjezdnicami i podsypką.
List referencyjny - ORLEN KolTrans 2013.
Adobe Acrobat Document 247.8 KB
List referencyjny - BUD-DRÓG 2013
Roboty związane z budową przejazdu kolejowego kat. A w technologii płyt małogabarytowyvh typ M. Ujski
REFERENCJE Bud-Dróg 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 398.0 KB
List Referencyjny - ORLEN Projekt 2014
W ramach projektu "Budowa instalacji do odsiarczania spalin (IOS) z 8 kotłów EC w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku"
roboty branży kolejowo-drogowej polegające na demontażu i montażu nawierzchni kolejowej oraz odtworzeniu dróg po rozbiórce torów kolejowych.
List Referencyjny - ORLEN Projekt 2014.p
Adobe Acrobat Document 265.4 KB

Uprawnienia budowlane:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe
Okręgowy Inspektor Kolejnictwa w Warszawie
Uprawnienia budowlane - Paweł.pdf
Adobe Acrobat Document 769.3 KB

Kontakt:

Biuro - Tel/fax: (024) 263 08 51

 

Krzysztof Nowakowski

kom: (+48) 605 264 536

 

Paweł Nowakowski

kom: (+48) 605 264 537

 

E-mail:

biuro@fub-nowakowscy.pl